Avís legal

L’accés i navegació en aquesta pàgina atribueix al navegant la condició d’usuari, la qual cosa implica l’acceptació expressa i completa de totes i cadascuna de les presents condicions generals, incloses Les Polítiques de Privacitat i Galetes, relacionades amb les finalitats i tractaments de les dades que ens faciliten. Si us plau, et recomanem que llegeixis atentament aquesta informació cada vegada que accedeixis al portal, ja que aquestes condicions poden patir modificacions.

L’objecte d’aquestes condicions generals és regular l’ús que els usuaris poden fer del portal, que actualment es troba allotjat a la SEGÜENT URL: https://fundacionpondera.org /].

I. Informació General

Per donar compliment al que estableix La Llei 34/2002, de 11 de juliol, De Serveis De La Societat De La Informació I De Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades identificatives del titular d’aquesta pàgina.:

* Nom: FUNDACIÓN PONDERA GLOBAL( en constitució), d’ara endavant”Fundación Pondera”

* ESTANY: G-88238332

* Adreça: Carrer De Serrano Anguita, 13. 28004 Madrid.

* Contacte: info@fundacionpondera.org

* Telèfon: +34 91 196 34 79

Ii. Condicions d’accés i ús d’aquest portal

L’accés i ús del portal és gratuït per als usuaris i en general no requereix registre previ per a la navegació i visualització dels continguts proporcionats en el portal. No obstant això, l’accés i ús de determinades funcionalitats ofertes en el portal requereix el subministrament de determinades dades de caràcter personal, mitjançant la formalització per part de l’usuari dels formularis que s’hi faciliten i la prèvia acceptació de la Política de Privacitat.

L’accés a aquest portal és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i implica acceptar i conèixer els avisos legals, condicions i termes d’ús que contenen. Fundació Pondera podrà modificar unilateralment els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina publicant-los en Aquest Avís Legal, i entraran en vigor des del moment en què es publiquin.

L’usuari es compromet a fer un ús lícit del portal i dels seus serveis i funcionalitats d’acord amb aquests termes i condicions d’ús i la legislació vigent. L’usuari respondrà Davant Fundació Pondera o davant tercers de qualsevol dany que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts del portal amb finalitats il * lícites o efectes, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús del portal, equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol ordinador (pirateria) de la fundació, d’altres usuaris o de qualsevol usuari D’Internet (maquinari i programari).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no copiar, transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o arxius d’imatge, fotografies, enregistraments o programari de la pàgina.

En el cas de la pàgina per permetre la introducció de comentaris, Fundació Ponderada es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que siguin contraris a la llei, a l’ordre públic, o que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, ofensius contra l’ordre públic o la seguretat o que, al seu parer, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Fundació Pondera no serà responsable dels continguts ni de les opinions abocades pels usuaris a través de l’habilitació de comentaris o altres eines de participació.

Iii. propietat Intel * Lectual i industrial

El disseny d’aquesta pàgina i el seu codi font, així com la informació o elements continguts en ella (incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, entre d’altres), i logotips, marques o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel * lectual o industrial, dels quals La Fundació Ponderada posseeix o ostenta l’autorització per a l’explotació dels mateixos per part dels legítims titulars.

Cap material publicat en aquest portal pot ser objecte d’explotació, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, llevat que hi hagi autorització expressa i per escrit de La Fundació Pondera.

Iv. Hiper

El portal pot, si escau, incorporar enllaços d’accés (hipervincles o enllaços) a altres pàgines, aplicacions o xarxes socials, De Les quals Fundació Pondera no és titular. En cap cas aquesta possibilitat implicarà l’existència d’una relació entre Fundació Pondera i el titular del portal al qual redirigeix aquest hiperenllaç, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. Fundació Pondera tampoc serà responsable de la legalitat, qualitat, actualització, veracitat o disponibilitat dels continguts enllaçats. Fundació Pondera eliminarà qualsevol enllaç tan aviat com tingui coneixement per qualsevol mitjà de la il * legalitat del seu contingut o que béns o drets d’un tercer resulten lesionats d’aquests.

Queda prohibida la incorporació d’un hiperenllaç al portal De La Fundació Pondera, sense la seva autorització expressa. En tot cas, aquesta autorització implicarà que l’hipervincle no es realitzi de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca De La Fundació Pondera, així com dels tercers que hi figurin referenciats.

V. Exclusió de responsabilitat

La Fundació No garanteix l’accés continu o la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en el portal, que puguin ser impedits, obstaculitzats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o que estiguin fora del seu control, o aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

La Fundació Pondera no assumeix cap responsabilitat pels danys, pèrdues, reclamacions o despeses, causats per:

* Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, causades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de La Fundació Pondera.

* Intrusions il * legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.

* Ús inadequat o inadequat de la pàgina.

* Errors de seguretat o navegació causats per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

MIRA. Legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen el portal i totes les relacions que puguin sorgir estan emparats per la legislació espanyola.

En cas de controvèrsia que pogués derivar-se de la interpretació o compliment del present Avís Legal i l’accés o ús del portal, se sotmet a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).