Política de privacitat

A Fundació Pondera Global ens comprometem a garantir que les teves dades personals estiguin protegides i no s’utilitzin de manera inadequada. En facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar la nostra pàgina, entenem que ha llegit i entès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades personals aquí establerts.

Fundació Pondera Global assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, DE Protecció de Dades De Caràcter Personal, LOPD) I Europea (Reglament general de protecció de dades – Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD-) i té com a finalitat tractar les seves dades de forma lícita, lleial i transparent.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable és La Fundació Pondera Global (en endavant La “Fundació Pondera”, amb domicili social A Madrid, carrer De Serrano Anguita, 13, 28004, i proveïda AMB NIF G-88238332.

En cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte relacionat amb la seva privacitat, pot comunicar-ho a la nostra adreça postal o a l’adreça electrònica dpo@fundacionpondera.org .

Com recollim les seves dades?

Informació que vostè ens proporciona:

En enviar una consulta, sol * licitar que li enviem informació sobre les nostres activitats i iniciatives, participar en les nostres accions, donar suport a les nostres campanyes, posar-se en contacte amb nosaltres per correu electrònic o altres canals o col * laborar com a soci, com a voluntari i / o com a donant, podem demanar una sèrie de dades personals que vostè ens pot facilitar a través de la nostra pàgina o per correu electrònic entre altres mitjans. En el moment de la recollida se li informarà de La Nostra Política de Privacitat.

Les dades que li demanem, i que siguin objecte de tractament, seran sempre adequades, pertinents i no excessives a la seva petició d’informació, col * laboració i / o participació dins De La Fundació Pondera.

Informació que recollim de les seves visites al nostre lloc:

Recopilem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten el nostre lloc, ja sigui perquè ens proporciona aquesta informació activament o simplement està navegant pel nostre lloc. Aquesta informació es recull a través de galetes, per a més informació consulteu La Política de Galetes.

Quines dades recopilem?

Les dades tractades per a les finalitats legítimes que s’expliquen a continuació depenen de la naturalesa de la relació establerta amb La Fundació Pondera. Les dades bàsiques per mantenir la comunicació amb vostè són: nom, cognoms, NIF, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.

En els casos en què sigui necessari per la naturalesa de la relació, com la col * laboració com a soci, donant i / o voluntari, podem tractar altres dades que voluntàriament ens facilitis com data de naixement, sexe, adreça postal, dades bancàries, professió, etc.

Així mateix, l’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens faciliti durant les futures relacions i interaccions que mantingui amb La Fundació Pondera, incloses aquelles que ens aporti a través de xarxes socials, plataformes o aplicacions. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social, plataformes o aplicacions, així com de les polítiques de privacitat de cada xarxa social, plataforma o aplicació, per la qual cosa li recomanem que les llegeixi detingudament.

Finalitats principals del tractament de les seves dades personals

Per complir amb el nostre objectiu fundacional, millorar l’eficiència i sostenibilitat dels projectes de cooperació al desenvolupament professionalitzant la seva gestió local, tractem les dades dels nostres socis, donants, voluntaris, col * laboradors i interessats amb les següents finalitats informatives:

Enviar informació sobre La Fundació Pondera per telèfon, correu postal i / o correu electrònic, fins i tot quan la nostra relació hagi finalitzat, llevat que l’interessat manifesti el contrari; i respondre a les sol * licituds d’informació sol * licitades.

Promoure la col * laboració econòmica amb La Fundació Pondera, així com altres tipus de participació activa.

Fomentar el voluntariat amb La Fundació Pondera.

Coordinar la participació en les activitats organitzades per La Fundació Pondera.

Convidar a actes o esdeveniments organitzats per La Fundació Pondera.

Realitzar enquestes de satisfacció.

Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, basades en la informació facilitada, orientades a garantir la correcta gestió de les activitats anteriors.

A més, també tractem les teves dades per enviar, fins i tot per mitjans electrònics, comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a aquelles en què hagis participat anteriorment.

Legitimació per al tractament de les seves dades personals

El tractament de les seves dades personals es produeix com a conseqüència de la seva relació amb La Fundació Pondera com a soci, donant, voluntari, col * laborador i / o interessat. La base legal per al tractament de les seves dades personals és:

– Per al compliment de la relació amb socis i donants.

– Per al compliment de diverses obligacions legals.

– Per interès legítim, per exemple, per gestionar consultes o peticions.

– Amb el vostre consentiment, enviar informació sobre la fundació.

Comunicacions electròniques

En enviar-nos una consulta o petició d’informació a través del formulari de contacte del portal o per correu electrònic, ens estàs donant el consentiment conscient i exprés per al tractament de les dades facilitades a La Fundació Pondera. Si no desitja rebre informació o desitja revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades, si us plau, faci-ho en la forma indicada en l’apartat corresponent o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic dpo@fundacionpondera.org .

Quan i per quin motiu podem facilitar les seves dades a tercers?

La Fundació Pondera no vendrà, llogarà ni cedirà les seves dades personals a tercers sense el seu consentiment exprés, a excepció de Les Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals i entitats estrictament necessàries per a finalitats administratives.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que les necessitem per poder utilitzar-les segons la finalitat per a la qual van ser recollides i segons la base legal del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.

Conservarem les seves dades personals mentre hi hagi relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel * lació i / o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre sigui necessari per a l’exercici o la defensa de reclamacions o algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual pugui derivar-se del seu tractament, que ha de ser atès i per al qual és necessària la seva recuperació.

Dades de menors

Si l’usuari és menor d’edat, es requereix que compti amb el consentiment previ dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis. Fundació Pondera declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Quins són els teus drets?

En relació amb el tractament de les seves dades, vostè està protegit pels següents drets::

– Dret a sol * licitar l’accés a les seves dades personals.

– Dret a demanar la rectificació de les seves dades si són inexactes.

– Dret a sol * licitar l’eliminació de les seves dades si ja no són necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o si retira el consentiment atorgat a nosaltres.

– Dret a demanar la limitació del seu tractament en alguns casos, en aquest cas només els conservarem de conformitat amb la normativa vigent.

– Dret d’oposició al tractament, en aquest cas La Fundació Pondera deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, i les conservarem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin obligacions legals.

– Dret a la portabilitat de dades. Les persones interessades poden sol * licitar i rebre les dades relatives a elles que ens hagi facilitat o sol * licitar que les enviem a un altre responsable del tractament de dades de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Dret a revocar el consentiment per a qualsevol tractament pel qual vostè hagi consentit, en qualsevol moment.

Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà enviar un escrit amb totes les seves dades, incloent fotocòpia DEL DNI o passaport i indicació del dret que està exercint dirigint-se A Fundació Pondera Global, domicili C / De Serrano Anguita, 13, 28004 Madrid, o a través de dpo@fundacionpondera.org . Respondrem a les seves peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva petició. Aquest termini es podrà ampliar dos mesos més si fos necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre d’aplicacions. El responsable l’informarà de la pròrroga, si escau, dins del primer mes des de la petició.

Així mateix, quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant L’Autoritat Nacional de Control, a aquests efectes haurà de dirigir-se a L’Agència espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o la seva adreça postal.

Mesures de seguretat